Уроки PHP – Типи даних

В сьогоднішньому теоретичному уроці ми розглянемо одне із важливих питань не тільки в PHP, але й для інших мов програмування – типи даних.

 

Введення в типи даних PHP

Інформація (дані) завжди має певний тип, тобто свою характеристику. Ця характеристика описує об’єкт даних: змінну, масив, константу, функцію і так далі. Змінна, як і інші об’єкти, може зберігати дані різних типів. А різні типи даних використовують для різних дій, і можуть мати свої обмеження.

Кожна мова програмування працює з різними типами даних і може називати їх по-різному, але левову частку становлять варіанти основних чотирьох типів даних:

  • Booleans (логічні або булеві значення) – bool
  • Integers (цілі числа) – int
  • Floats (числа з плаваючою крапкою, з рухомою комою, або ж дійсні числа) – float
  • Strings (рядки; нечислові дані) – string

 

Також, PHP працює з іншими типами даних, зокрема:

  • Array (масив) – array
  • Object (об’єкт) – object
  • NULL (нуль, псевдозначення, порожній вказівник) – null
  • Resource (ресурс) – resource

Основні типи даних розглянемо нижче на прикладах.

 

Як отримати тип даних в PHP?

Для того, щоб отримати тип даних поточного об’єкта в PHP, ви можете використовувати функцію var_dump():

$variable = 25;
var_dump($variable); // int(25)

 

В даному прикладі змінна $variable має тип даних Ціле число (int) – Integer.

Для перевірки типу даних змінної можна також використовувати функцію gettype().

Для перевірки конкретного типу даних використовуйте функції виду is_*(): наприклад, для перевірки чи це масив, функцію is_array() і так далі.

Щоб явно вказати тип даних існуючої змінної, ви можете використовувати приведення типів. Для цього перед значенням змінної запишіть її тип у круглих дужках. Наприклад, щоб вказати, що ви використовуєте логічне значення, запис буде мати такий можливий вигляд:

$variable = (bool) 25;

 

Коротке пояснення та приклади основних типів даних в PHP

Масив (array)

Масив в основному використовується для зберігання кількох значень в одній змінній. Детальніше про масиви PHP читайте в нашому попередньому уроці. Приклад масиву:

$days = array("Monday", "Tuesday", "Wednesday");
var_dump($days); // array(3)

 

Логічне значення (bool)

Логічний тип даних має лише два значення. Це може бути або true (істина), або false (хиба). Цей тип часто використовують в PHP, наприклад, при умовній перевірці if…else. Приклад запису:

$variable = TRUE;
var_dump($variable); // bool(true)

 

Ціле число (int)

Цілі числа – це числа без знаків після коми, та які відповідають наступним правилам: мають хоча б одну цифру, можуть бути додатними або від’ємними, визначені у двійковій, вісімковій, десятковій або шістнадцятковій системі запису.

В наступному прикладі змінна $variable є цілим числом:

$variable = 2023;
var_dump($variable); // int(2023)

 

Число з рухомою комою (float)

Числа з плаваючою точкою – це числа, які мають відокремлення дробів від цілої частини крапкою (але не завжди), або число в експоненціальній формі.

В прикладі нижче змінна $variable є числом з рухомою крапкою:

$variable = 12.345;
var_dump($variable); // float(12.345)

 

Рядок (string)

Рядки — це простий набір символів (включно з словами, буквами, цифрами або цілими реченнями), який обробляється як текст. Рядок можна визначити одинарними або подвійними лапками, а також heredoc або nowdoc синтаксисом.

Якщо в тексті потрібно використати лапки (для рядка визначеного одинарними лапками), тоді їх екранують зворотним слешем (\). Сам зворотній слеш екранують його дублюванням (\\). Якщо потрібно, щоб в тексті оброблювались змінні або керувальна послідовність для спеціальних символів, тоді потрібно використовувати або подвійні лапки ("), або heredoc запис (echo <<<CODE … CODE;). Рекомендуємо ознайомитись із уроком про основні приклади роботи з рядками.

Нижче наведено приклад рядка в PHP:

$variable = 'Зразок рядка: тут і цифри (12345), і одинарні лапки (об\'єкт) і використання \\ зворотного слеша';
var_dump($variable); // string(161) "Зразок рядка: тут і цифри (12345), і одинарні лапки (об'єкт) і використання \ зворотного слеша"

 

Нуль, порожній вказівник (NULL)

NULL — це спеціальний тип даних, з лише одним значенням: null (регістр не важливий). Якщо ви створили змінну, але не вказали їй значення, вона автоматично буде мати значення NULL, іншими словами це порожня змінна. Приклад нижче:

$variable;
var_dump($variable); // null

 

Об’єкт (object)

Об’єкт являється складним типом даних. Оскільки це досить об’ємна тема, рекомендуємо ознайомитися з цим типом даних в окремій нашій статті Класи і введення в ООП. Адже Об’єкт та Клас – це дві надважливі концепції об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), яким потрібно приділити більше уваги.

 

Дякуємо за увагу!

 

Share

Останні пости

Чак Поланік

Хто може — той робить. Хто не може — той критикує Чак Поланік   Читати далі

17/04/2024

Річард Бах

Жодне бажання не дається тобі окремо від сили, що дозволяє його здійснити. Хоча, можливо, для… Читати далі

16/04/2024

Стівен Кінг

Життя — це безперервний досвід, і навіть найгірші моменти займають своє місце у пазлі нашого… Читати далі

15/04/2024

невідомий автор

Люди, які люблять самотність, дорого заплатили за дружбу з кимось... (невідомий автор)   Читати далі

14/04/2024

Наполеон Гілл

Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, того він здатен досягти… Читати далі

13/04/2024

Дейл Карнегі

Поводься так, ніби ти вже щасливий, і ти справді станеш щасливішим Дейл Карнегі   Читати далі

12/04/2024