Підступна війна росії проти України. Орієнтовні втрати ворога
(станом на 11.04.2024)
450890
осіб
347
літаків
325
гелікоптерів
7137
танків
13679
ББМ
11452
артилерія
754
ППО
1040
РСЗВ
15298
машин
26
кораблі і катери
Уроки PHP – Типи даних
Опубліковано

Уроки PHP – Типи даних

В сьогоднішньому теоретичному уроці ми розглянемо одне із важливих питань не тільки в PHP, але й для інших мов програмування – типи даних.

 

Введення в типи даних PHP

Інформація (дані) завжди має певний тип, тобто свою характеристику. Ця характеристика описує об’єкт даних: змінну, масив, константу, функцію і так далі. Змінна, як і інші об’єкти, може зберігати дані різних типів. А різні типи даних використовують для різних дій, і можуть мати свої обмеження.

Кожна мова програмування працює з різними типами даних і може називати їх по-різному, але левову частку становлять варіанти основних чотирьох типів даних:

  • Booleans (логічні або булеві значення) – bool
  • Integers (цілі числа) – int
  • Floats (числа з плаваючою крапкою, з рухомою комою, або ж дійсні числа) – float
  • Strings (рядки; нечислові дані) – string

 

Також, PHP працює з іншими типами даних, зокрема:

  • Array (масив) – array
  • Object (об’єкт) – object
  • NULL (нуль, псевдозначення, порожній вказівник) – null
  • Resource (ресурс) – resource

Основні типи даних розглянемо нижче на прикладах.

 

Як отримати тип даних в PHP?

Для того, щоб отримати тип даних поточного об’єкта в PHP, ви можете використовувати функцію var_dump():

$variable = 25;
var_dump($variable); // int(25)

 

В даному прикладі змінна $variable має тип даних Ціле число (int) – Integer.

Для перевірки типу даних змінної можна також використовувати функцію gettype().

Для перевірки конкретного типу даних використовуйте функції виду is_*(): наприклад, для перевірки чи це масив, функцію is_array() і так далі.

Щоб явно вказати тип даних існуючої змінної, ви можете використовувати приведення типів. Для цього перед значенням змінної запишіть її тип у круглих дужках. Наприклад, щоб вказати, що ви використовуєте логічне значення, запис буде мати такий можливий вигляд:

$variable = (bool) 25;

 

Коротке пояснення та приклади основних типів даних в PHP

Масив (array)

Масив в основному використовується для зберігання кількох значень в одній змінній. Детальніше про масиви PHP читайте в нашому попередньому уроці. Приклад масиву:

$days = array("Monday", "Tuesday", "Wednesday");
var_dump($days); // array(3)

 

Логічне значення (bool)

Логічний тип даних має лише два значення. Це може бути або true (істина), або false (хиба). Цей тип часто використовують в PHP, наприклад, при умовній перевірці if…else. Приклад запису:

$variable = TRUE;
var_dump($variable); // bool(true)

 

Ціле число (int)

Цілі числа – це числа без знаків після коми, та які відповідають наступним правилам: мають хоча б одну цифру, можуть бути додатними або від’ємними, визначені у двійковій, вісімковій, десятковій або шістнадцятковій системі запису.

В наступному прикладі змінна $variable є цілим числом:

$variable = 2023;
var_dump($variable); // int(2023)

 

Число з рухомою комою (float)

Числа з плаваючою точкою – це числа, які мають відокремлення дробів від цілої частини крапкою (але не завжди), або число в експоненціальній формі.

В прикладі нижче змінна $variable є числом з рухомою крапкою:

$variable = 12.345;
var_dump($variable); // float(12.345)

 

Рядок (string)

Рядки — це простий набір символів (включно з словами, буквами, цифрами або цілими реченнями), який обробляється як текст. Рядок можна визначити одинарними або подвійними лапками, а також heredoc або nowdoc синтаксисом.

Якщо в тексті потрібно використати лапки (для рядка визначеного одинарними лапками), тоді їх екранують зворотним слешем (\). Сам зворотній слеш екранують його дублюванням (\\). Якщо потрібно, щоб в тексті оброблювались змінні або керувальна послідовність для спеціальних символів, тоді потрібно використовувати або подвійні лапки ("), або heredoc запис (echo <<<CODE … CODE;). Рекомендуємо ознайомитись із уроком про основні приклади роботи з рядками.

Нижче наведено приклад рядка в PHP:

$variable = 'Зразок рядка: тут і цифри (12345), і одинарні лапки (об\'єкт) і використання \\ зворотного слеша';
var_dump($variable); // string(161) "Зразок рядка: тут і цифри (12345), і одинарні лапки (об'єкт) і використання \ зворотного слеша"

 

Нуль, порожній вказівник (NULL)

NULL — це спеціальний тип даних, з лише одним значенням: null (регістр не важливий). Якщо ви створили змінну, але не вказали їй значення, вона автоматично буде мати значення NULL, іншими словами це порожня змінна. Приклад нижче:

$variable;
var_dump($variable); // null

 

Об’єкт (object)

Об’єкт являється складним типом даних. Оскільки це досить об’ємна тема, рекомендуємо ознайомитися з цим типом даних в окремій нашій статті Класи і введення в ООП. Адже Об’єкт та Клас – це дві надважливі концепції об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), яким потрібно приділити більше уваги.

 

Дякуємо за увагу!

 

 

Напишіть тут свою думку/питання

Ваша пошта не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *