Підступна війна росії проти України. Орієнтовні втрати ворога
(станом на 16.07.2024)
561400
осіб
361
літаків
326
гелікоптерів
8227
танків
15862
ББМ
15368
артилерія
892
ППО
1119
РСЗВ
20680
машин
28
кораблі і катери
Кастомні Макети і Шаблони в Magento
Опубліковано Оновлено: 23.03.2017

Кастомні Макети і Шаблони в Magento

 

 

В попередніх статтях ми розібрали основи Magento: файли шаблону та файли макету, а в цій статті приділимо більше уваги самій логіці створення кастомних файлів блоків та макетів. Зокрема, ми розглянемо як працюють файли розмітки і блоків в Magento, і подивимось на рендеринг файлів макету.

 

Що таке файл Макету?

Файли макету (розмітки) впливають на рендеринг сторінок в інтерфейсі Magento. Ці XML-файли знаходяться за адресою app > design > frontend > [пакет тем] > [ваша тема] > layout. В цій папці можуть знаходитись файли макету для будь-якого існуючого модуля. Наприклад, модуль, що відноситься до всіх операцій з клієнтами, має власний файл макета — customer.xml, модуль каталогу — catalog.xml і т.д. Універсальний файл макету – це local.xml в папці активної теми, в якому, в основному, змінюють налаштування для будь-яких системних модулів.

 

Відкрийте для прикладу файл макету customer.xml в системній папці за адресою app > design > frontend > base > default > layout. У цьому файлі ви побачите, що всі блоки огорнуті основним тегом <layout>. Також в ньому є кілька різних тегів <{tag}>, що містять різні блоки.

 

<!--
New customer registration (Реєстрація нового користувача)
-->
 <customer_account_create translate="label">
  <label>Customer Account Registration Form</label>
  <!-- Mage_Customer -->
  <remove name="right"/>
  <remove name="left"/>

  <reference name="root">
  <action method="setTemplate"><template>page/1column.phtml</template></action>
  </reference>
  <reference name="content">
  <block type="customer/form_register" name="customer_form_register" template="customer/form/register.phtml">
   <block type="page/html_wrapper" name="customer.form.register.fields.before" as="form_fields_before" translate="label">
   <label>Form Fields Before</label>
   </block>
  </block>
  </reference>
 </customer_account_create>
   

 

Розглянемо основні моменти в цьому файлі.

Handle (“Зачіпка”)

“Зачіпка” – це основна сутність, за допомогою якої Magento ідентифікує, який блок завантажувати, коли викликається певний модуль. <customer_account_create> — це “зачіпка” конкретного модуля (Mage_Customer). А дана “зачіпка” спрацьовує, коли хтось відкриває сторінку реєстрації клієнта.

Кожна зачіпка обробляє специфічний блок. Деякі з файлів макетів містять <default> “зачіпки”. Специфічні “зачіпки” модуля рендерять вкладені блоки лише тоді, коли цей модуль рендериться браузером, в той час як “зачіпки” за замовчуванням вантажаться на більшості сторінок. Специфічні “зачіпки” створюються в налаштуваннях модуля (у файлі config.xml), а також в контролері модуля.

 

<block>

Всередині “зачіпок” є різні блоки, які вказують на файл шаблону, що має бути завантажений, коли цей блок викликається. Блоки бувають двох типів:

 1. Структуровані Блоки
 2. Блоки Контенту

 

В прикладі вище наведено два структуровані блоки: “root” і “content”, а блоки контенту – це те, що міститься всередині цих блоків.

 

Блоки контенту містять такі атрибути як, наприклад:

 • type — визначає класи блоків, в яких ми можемо задіювати різні функціональні можливості. Це URI Згрупованованого Імені Класу. В даному прикладі type customer/form_register – це посилання на клас Mage_Customer_Block_Form_Register, що розташований за адресою app/code/core/Mage/Customer/Block/Form/Register.php За типом блоку достатньо легко віднайти потрібний клас.
 • name визначає унікальне ім’я конкретного блоку для того, щоб інші блоки могли робити посилання на існуючий блок за його ім’ям і розширювати його
 • before/after — за допомогою цих атрибутів ми можемо встановити позицію нашого блоку відносно інших всередині структурованого блоку.
 • template визначає фактичне ім’я phtml файлу і шлях до нього відносно папки template активної теми (в даному прикладі app/design/frontend/[назва пакету тем]/ [назва теми]/template/customer/form/register.phtml)
 • action дозволяє нам запускати будь-яку дію (наприклад, завантажувати JavaScript, призначати шаблон і т.п.)
 • as – цей атрибут, в основному, використовується для структурованих блоків

 

<reference>

Тег <reference> використовується для розширення блоків, що вже існують. В цьому випадку, ми розширили блок основного контенту сторінки (<reference name="content">) і вставили в нього потрібний блок.

 

<remove>

Тег <remove> використовується для видалення конкретного блоку. В прикладі-коді цей тег використовується, щоб видалити праву і ліву колонки (тобто, блоки з name="left" і name="right"). Щоб видалити потрібний блок використовуйте наступний синтаксис <remove name="ім'я блоку для видалення"/>.

 

Дочірній <block>

Коли ви вкладаєте один блок в інший, цей обгорнутий блок називається дочірнім. Всякий раз, коли батьківський блок викликається за допомогою модуля, автоматично викликається і дочірній блок.

 

<block type="core/template" name="parent" template="parent.phtml">
 <block type="core/template" name="child" template="child.phtml"/>
</block>

 

Ви також можете окремо викликати дочірній блок з наведеним нижче синтаксисом у файлі-шаблоні

echo $this->getChildHtml('дочірній-блок');

 

кореневий (root) <block>

Відкрийте файл макету page.xml, і ви знайдете <root> блок, що виглядає як в прикладі нижче

 

<block type="page/html" name="root" output="toHtml" template="page/3columns.phtml">

 

Magento починає рендеринг сторінки з кореневого root блоку. Всі інші блоки є дочірніми блоками відносно кореневого блоку. Кореневий блок визначає структуру сторінки. Так, в даному прикладі, по дефолту виставлений шаблон 3columns.phtml, але це можна змінити, наприклад, на шаблон з однією колонкою (1column.phtml) за допомогою файлу розмітки теми local.xml.

 

Додавання CSS і JavaScript через XML Макет

Для будь-якої конкретної сторінки ви можете додати будь-які CSS і/або JavaScript файли через теги макету, як показано нижче:

 

<customer_account_create>
 <reference name="head">
 <action method="addCss"><stylesheet>css/styles.css</stylesheet></action>
 <action method="addJs"><script>varien/js.js</script></action>
 </reference>
</customer_account_create>

 

З цього прикладу видно, що ми додали файл CSS і JavaScript-файл всередині секції <head> на сторінку створення акаунту клієнта.

 

Ще раз повторимо про Класи Блоків

Класи Блоків використовуються для визначення функцій, які є специфічними для конкретного блоку. Файли класу блоку знаходяться в папці app > code > local/community/core > [простір імен модуля]  > [назва модуля] > Block. Ці файли містять функції, які ми можемо використовувати безпосередньо з ключовим словом $this в блоці конкретного файлу шаблону. Давайте розглянемо один приклад, щоб зрозуміти класи блоків.

Перейдіть до файлу review.xml, що розташований в папці app > design > frontend > base > default > layout та знайдіть представлений нижче код:

 

<!--
Customer account home dashboard layout (Макет домашньої сторінки акаунту клієнта )
-->

 <customer_account_index>

 <!-- Mage_Review -->
 <reference name="customer_account_dashboard">
  <block type="review/customer_recent" name="customer_account_dashboard_info1" as="info1" template="review/customer/recent.phtml"/>
 </reference>

 </customer_account_index>

 

Тут ви можете побачити блок review/customer_recent із шаблоном recent.phtml. Перейдіть до app > design > frontend > base > default > template > review > customer і відкрийте файл recent.phtml.

На початку цього файлу ви можете побачити дві функції, що викликаються за допомогою ключового слова $this. Це $this->getCollection() та $this->count(). Ці функції визначені в файлі Recent.php свого класу блока, що знаходиться в папці app > code > core > Mage > Review > Block > Customer.

Так, блок type="review/customer_recent" відноситься до класу блоку Mage_Review_Block_Customer_Recent, що визначений у файлі Recent.php. Незалежно від функцій, які ви визначаєте в цьому класі, ви можете безпосередньо використовувати їх у відповідному файлі шаблону із ключовим $this.

 

Створення файлів Макету і Блоків користувацького модуля

І, нарешті, нам залишилося розібратися із налаштуванням кастомного Макету і блоків для модуля.  Отже, для початку створіть тестовий модуль “Hello World” в локальному середовищі розробки.

Розгорніть наступну структуру модуля:

 • app/code/local/Test/Helloworld/Block
 • app/code/local/Test/Helloworld/controllers
 • app/code/local/Test/Helloworld/etc

 

Для створення файлу макета, необхідно спочатку створити файл класу блока. Перед тим, як додати файл класу, ми повинні оголосити в нашому модулі, що ми включаємо файли блоку. Тож перейдіть до app > code > local > Test > Helloworld > etc, створіть файл налаштувань модуля config.xml і додайте в нього наступні рядки коду:

 

<?xml version="1.0"?>
<config>
 <modules>
  <Test_Helloworld>
  <version>0.1.0</version> <!-- Версія модуля -->
  </Test_Helloworld>
 </modules>
 <frontend>
  <routers> <!-- Додаємо контролер, щоб перевірити роботу модуля -->
  <helloworld>
   <use>standard</use>
   <args>
   <module>Test_Helloworld</module>
   <frontName>helloworld</frontName>
   </args>
  </helloworld>
  </routers>
 <layout>
  <updates>
  <helloworld>
   <file>helloworld.xml</file> <!-- Назва нашого файлу макету -->
  </helloworld>
  </updates>
 </layout>
 </frontend>
 <global>
  <blocks>
  <helloworld>
   <class>Test_Helloworld_Block</class>
  </helloworld>
  </blocks>
 </global>
</config>


 

Створюємо файл Класу Блока

Тепер перейдіть до app > code > local > Test > Helloworld > Block і створіть файл Helloworld.php, що містить такі рядки коду

 

<?php
class Test_Helloworld_Block_Helloworld extends Mage_Core_Block_Template
{
 public function myTestFunction()
 {
  echo "Привіт, світ!";
 }
}

 

Тут ми оголосили клас Test_Helloworld_Block_Helloworld, що містить функцію myTestFunction, яку ми можемо викликати прямо з нашого файлу шаблона.

 

Не забудьте включити створений модуль:

додайте файл Test_Helloworld.xml з наведеним нижче контентом у папку app/etc/modules/

<config>
 <modules>
 <Test_Helloworld>
  <active>true</active>
  <codePool>local</codePool>
 </Test_Helloworld>
 </modules>
</config>

 

Створюємо XML файл Макету

Перейдіть до app > design > frontend > [назва пакету тем] > [назва вашої теми] > layout і створіть файл helloworld.xml, який містить такі рядки коду

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<layout version="0.1.0">
 <helloworld_index_index>
 <reference name="content">
  <block type="helloworld/helloworld" name="helloworld_block" template="helloworld/helloworld-shablon.phtml" />
 </reference>
 </helloworld_index_index>
</layout>

 

<helloworld_index_index> – це «зачіпка»; спрацьовує для контролера IndexController при відкритті в браузері посилання {домен}/helloworld/index/. Назва «зачіпки» (частина лінка) вказується в налаштуваннях модуля в секції <routers><frontName>helloworld</frontName></routers>

 

Створюємо файл Шаблону

Створіть папку для шаблона в app > design > frontend > [назва пакету тем] > [назва вашої теми] > template > helloworld і створіть в ній файл-шаблон helloworld-shablon.phtml. У цьому файлі ми будемо викликати функцію myTestFunction, яку ми оголосили в нашому класі блоку.

 

<?php
 echo $this->myTestFunction();
?>

 

Тепер додамо контролер для перевірки роботи модуля

Створіть файл IndexController.php в папці app > code > local > Test > Helloworld > controllers

із наступним змістом:

<?php

class Test_Helloworld_IndexController extends Mage_Core_Controller_Front_Action { 
 public function indexAction() {
  $this->loadLayout();
  $this->renderLayout();
 }
 
}

 

Якщо у вас включений кеш, то оновіть його. Тепер для перевірки відкрийте сторінку http://{ваш-домен}/helloworld/index/ (або ж просто http://{ваш-домен}/helloworld/). Якщо ми все зробили правильно, то ви побачите в результаті показ контенту із шаблона helloworld-shablon.phtml.

 

 

Ось як працюють макети в Magento. Структура макетів Magento спочатку видається трохи дивною та незрозумілою, але як тільки ви починаєте розбиратися з макетами, ви легко зрозумієте ідею, що стоїть за нею.

Не соромтеся коментувати і ставити будь-які питання, що відносяться до цього конкретного посту.

 

 

Стаття адаптована, на основі перекладу спеціально для сайту Tuts+

 

Напишіть тут свою думку/питання

Ваша пошта не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *