Підступна війна росії проти України. Орієнтовні втрати ворога
(станом на 29.05.2024)
505100
осіб
357
літаків
326
гелікоптерів
7700
танків
14891
ББМ
13066
артилерія
815
ППО
1087
РСЗВ
17796
машин
27
кораблі і катери
Контрольні нотатки для сертифікаційного екзамену Мадженто-розробника – ч.4
Опубліковано Оновлено: 09.02.2024

Контрольні нотатки для сертифікаційного екзамену Мадженто-розробника – ч.4

Бази даних – частка в екзамені: 13%.

 

Моделі, Ресурси Моделі та Колекції

Основні поняття

Модель використовується для зберігання і обробки даних окремого об’єкту. Моделі, як правило, містять бізнес-логіку програми.

Ресурси Моделі використовуються для взаємодії з базою даних від імені Моделі. Ресурси Моделі безпосередньо виконують CRUD операції.

Колекція Моделі (Collection) працює з групою моделей та виконує (CRUD) операції для груп моделей.

 

Є два типи Моделі Magento: прості та EAV. Прості моделі взаємодіють з однією таблицею бази даних, в той час як EAV взаємодіють з декількома таблицями, використовуючи EAV шаблон проектування.

 

З’єднання з базою даних

Підключення до баз даних налаштовується у файлі config.xml:

<config>
 <global>
 <resources>
  <{identifier}>
  <connection>
   <host>{host}</host>
   <username>{username}</username>
   <password>{password}</password>
   <dbname>{database}</dbname>
   <model>{model}</model>
   <initStatements>{init commands}</initStatements>
   <type>{adapter type}</type>
   <active>{0|1}</active>
  </connection>
  </{identifier}>
 </resources>
 </global>
</config>

 

З’єднання ядра Magento (default_setupdefault_readdefault_writecore_setup, core_readcore_write) налаштовуються в app/etc/config.xml з обліковими даними бази даних, що зберігаються в app/etc/local.xml.

 

Робота з таблицями бази даних

Magento використовує Ресурси Моделі, щоб взаємодіяти з таблицями бази даних. Коли Модель завантажується або зберігається, вона викликає свої Ресурси Моделі для виконання операції (виконання запитів до бази даних). Назви таблиць бази даних налаштовуються у файлі config.xml і Ресурси Моделі маніпулюють ними, використовуючи вищеназвані методи, що дозволяє, наприклад, додавати префікси до всіх назв таблиць.

Таблиці називаються entities (сутностями) і налаштовуються так:

<config>
 <global>
 <models>
  <meanbee>
  <class>Meanbee_Module_Model</class>
  <resourceModel>meanbee_resource</resourceModel>
  </meanbee>
  <meanbee_resource>
  <class>Meanbee_Module_Model_Resource</class>
   <entities>
   <table_one>
   <table>meanbee_module_tableOne</table>
   </table_one>
   </entities>
  </meanbee_resource>
 </models>
 </global>
</config>

 

Це дозволяє завантажити таблицю за допомогою getTable('meanbee/table_one').

 

Виконання приєднань (join)

Наступні методи створюють з’єднання між таблицями в колекціях (collection) і роблять окремі вибірки:

 • Zend_Db_Select::join()
 • Zend_Db_Select::joinInner()
 • Zend_Db_Select::joinLeft()
 • Zend_Db_Select::joinRight()
 • Zend_Db_Select::joinFull()
 • Zend_Db_Select::joinCross()
 • Zend_Db_Select::joinNatural()
 • Mage_Core_Model_Resource_Db_Collection_Abstract::join()

 

Пошук назви таблиці

Використовуйте Mage::getModel('core/resource')->getTableName($modelEntity), щоб отримати певну таблицю для будь-якої моделі. Назви таблиць в Magento можна конфігурувати, щоб налаштовувати або перевизначати схеми бази даних, наприклад, використовуючи користувацьку таблицю.

Доступ до ресурсів моделі можна отримати за допомогою класу Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract і методів getMainTable() та getTable($entityName).

 

Завантаження даних

Завантаження моделі з бази даних здійснюється з використанням методу load($id, $field = null). Аргумент поля (field) дозволяє розробнику завантажувати записи з різних ключів. Якщо поле не вказано, тоді ресурс моделі визначає первинний ключ на основі параметрів, передбачених при виклику методу _init($table, $key), коли ресурсна модель конструюється.

Magento використовує Zend класи абстракції бази даних, такі як Zend_Db_Select для виконання операцій з базами даних. Ці класи дозволяють створення і виконання запитів до бази даних без необхідності використовувати конкретний синтаксис конкретного двигуна бази даних.

Коли запис витягується з Zend_Db_Select він додається до Varien_Object використовуючи setData($data). Деякі поля можуть бути серіалізовані в базі даних, тому вони десеріалізуються перед додаванням в Varien_Object.

 

Збереження даних

Збереження не таке просте, як завантаження. Першим кроком є перевірка того, чи модель має якісь зміни. Обидва методи, і setData($data), і unsetData($key, $value) встановлюють на моделі прапорець _hasDataChanges. Цей прапорець може бути використаний для визначення того, чи повинні зміни бути записаними до бази даних.

Потім починається транзакція, тож будь які зміни можуть бути скасовані в події (event), якщо в процесі збереження щось піде не так.

По-перше, виконується перевірка на унікальність. Ці запити до бази даних перевіряють, чи кожне з полів позначене як унікальні, або насправді є унікальними. Якщо знайдено дублікат ключа, тоді спрацьовує виняток.

Далі дані повинні бути підготовленні до збереження чи оновлення. Це виконується в методі prepareDataForSave(). Він викликає DESCRIBE (опис) в таблиці, щоб визначити типи стовпців і підготувати введення даних відповідно. Цей опис, звичайно, кешується. Це є причиною того, чому кеш потрібно очищувати, якщо в схему бази даних внесли зміни.

Наступна проблема полягає у визначенні, чи потрібна інструкція INSERT чи UPDATE. Це, як правило, здійснюється шляхом перевірки наявності первинного ключа, викликаючи $model->getId() == null, і тут немає ніяких винятків. Якщо не вказано ID, тоді спрацьовує автозбільшення (auto-incremented) в базі даних і потрібно витягнути його звідти. Після виконання INSERT викликається getLastInsertId() для адаптера запису, щоб додати його до моделі.

Якщо при виклику збереження в моделі було вказано ID, це або тому, що оновлення для моделі було збережено, або тому, що ідентифікатор моделі не контролюється авто-інкрементом бази даних. Якщо встановлено прапорець _isPkAutoIncrement, тоді можна використовувати UPDATE. В іншому випадку база даних повинна перевірятись на існування записів з цим ключем. UPDATE виконується, якщо є ключ, в іншому випадку виконується INSERT.

Прапорець _isPkAutoIncrement за замовчуванням встановлений в true і може бути перезаписаним на рівні підкласу.

 

Інтерфейс Колекції

Колекції Моделі забезпечують єдиний інтерфейс для виконання фільтрації і сортування моделей. Наприклад, addFieldToFlter(), addOrder() і setOrder().

 

Групові операції збереження

Коли для сутності потрібно виконати кілька операцій збереження, Magento використовує транзакції бази даних для гарантування того, що дані в базі даних залишаться у відповідному стані.

 

Фільтрація Колекції флет-таблиці

З використанням:

 • $collection->addFilter()
 • $collection->getSelect()->where()

 

Сортування Колекції флет-таблиці

З використанням:

 • $collection->setOrder()
 • $collection->getSelect()->order()

Перший спосіб заснований на інтерфейсі колекції, який виконує додаткову логіку, в той час як другий метод працює напряму з оператором вибору бази даних.

 

Події, що відслідковуються CRUD операціями:

 • model_load_before
 • model_load_after
 • model_save_commit_after
 • model_save_before
 • model_save_after
 • model_delete_before
 • model_delete_after
 • model_delete_commit_after
 • {collection_event_prefix}_load_before
 • {collection_event_prefix}_load_after

 

Налаштування, читання і записування ресурсів бази даних

Запит ресурсів моделі вимагає специфічного типу з’єднання з базою даних. Різні типи визначаються для надання різних дозволів по базі даних. Наприклад, read – тільки для читання, write – для зміни даних і setup – для процесів налаштування ресурсів. Тим не менш, на практиці, всі ресурси підключення Magento успадковуються від default_setup ресурсу, отже всі вони використовують те ж саме з’єднання.

 

Встановлення і оновлення скриптів

Magento використовує setup ресурсні моделі для операцій встановлення та оновлення модулів. Вони виконуються протягом ініціалізації додатку, де кожен Ресурс Встановлення дозволяє застосовувати будь-яке необхідне оновлення. Зазвичай, це робиться шляхом перевірки встановленої версії модуля з таблиці core_resource і виконання будь-яких визначених установочних скриптів.

Ресурси Встановлення визначаються в config.xml:

<config>
 <global>
 <resources>
  <{resource_name}>
  <setup>
   <module>{module_name}</module>
   <class>{setup_resource_class}</class>
  </setup>
  </{resource_name}>
 </resources>
 </global>
</config>

 

Потім встановлюються і оновлюються скрипти (звичайні PHP скрипти), що виконуються через включення їх до ресурсу встановлення, що розташований в {module_root}/sql/{resource_name}/ — для скриптів встановлення/оновлення системи. Або {module_root}/data/{resource_name}/ — скрипти для встановлення/оновлення даних.

 

Скрипти використовують наступну схему іменування:

 • install-{version}.php
 • update-{from_version}-{to_version}.php
 • data-install-{version}.php
 • data-upgrade-{from_version}-{to_version}.php

 

У старіших версіях Magento (до версій Magento 1.6 та EE 1.11), імена скриптів встановлення/оновлення містили в префіксі тип ресурсу, наприклад, mysql4.

Якщо модуль не міститься в базі даних, Модель Встановлення спочатку встановить модуль, запустивши останній за версією скрипт встановлення, а потім запустить скрипти оновлення, що йдуть наступними після версії встановлення.

Якщо версія модуля в config.xml вище, ніж версія в базі даних, Модель Встановлення виконає оновлення, запустивши всі скрипти оновлення, які мають в назві версію вищу або рівну версії в базі даних і до версії нижчої або рівній новій версії у файлі конфігурації.

 

Різні сценарії встановлення

Різні класи встановлення мають додаткові методи для допомоги у процедурах встановлення чи оновлення своїх сутностей, наприклад, ресурси встановлення EAV мають методи для створення сутностей атрибутів.

Базовими класами встановлення для Flat таблиць і EAV-сутностей є Mage_Core_Model_Resource_Setup і Mage_Eav_Model_Entity_Setup відповідно.

 

Доступні методи встановлення

Методами, які зазвичай доступні в скриптах встановлення є:

 • startSetup()
 • endSetup()
 • getTable()
 • setTable()
 • updateTable()
 • run($sql)

 

Методи встановлення EAV-атрибутів

 • addAttribute(): забезпечує створення атрибуту, включаючи створення даних атрибутів, додавання їх в групи, набори атрибутів і налаштування опцій атрибутів.
 • updateAttribute(): оновлює дані атрибутів. Метод також викликається методом addAttribute(), якщо атрибут, що додається, вже існує.

 

Відкат бази даних

Magento передбачає процедуру відкату, якщо в config.xml версія модуля нижче, ніж версія вказана в базі даних. Проте, виконання сценарію відкату насправді не реалізоване.

 

Підтримка декількох РСКБД (Реляційна система керування базами даних)

Magento абстрагує логіку двигуна бази даних за допомогою Varien_Db_Adapter_Interface. Класи двигуна бази даних реалізують цей інтерфейс, що дозволяє легко замінювати один клас двигуна на інший без необхідності переписувати всі моделі, які використовують базу даних. Фактично використовувана СУБД визначається в конфігурації з’єднання через використання поля <type>, наприклад, <type>pdo_mysql</type>.

 

Адаптація перекладу: SebWeo

 

 

Напишіть тут свою думку/питання

Ваша пошта не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *